0 Comment

Škola v přírodě s angličtinou

Škola v přírodě s
angličtinou

Ve spolupráci s naší instruktorkou Anetou, která je zároveň lektorkou anglického jazyka (www.englishweekends.cz), pořádáme zcela nově Školu v přírodě s angličtinou!

žabák Avák a angličtina

Našim cílem je zprostředkovat školu v přírodě, která se bude odehrávat v angličtině. Děti si tak osvojí
komunikaci v anglickém jazyce v každodenních situacích, ve kterých se mohou v běžném životě ocitnout a zároveň si
užijí pobyt plný her a zábavy.

Máme pro Vás připravené 4 programy pro první i druhý stupeň základních škol a další připravujeme.

Program bude přizpůsoben úrovni znalostí dětí a požadavkům školy, která se pobytu zúčastní. V rámci školy
v přírodě budou děti zpracovávat projekt, jehož téma si může zvolit sama škola nebo lektoři po vzájemné dohodě.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Stručný harmonogram

 • 8:00 snídaně
 • 8:50 – 11:50 výuka
 • 12:00 oběd, následuje polední klid
 • 14:00 – 16:00 venkovní aktivity, výlet, hry
 • 16:00 – 17:30 angličtina hrou
 • 18:00 – 19:15 večeře, následuje večerní klid
 • 19:15 – 20:45 večerní program – angličtina hrou, scénky, bojovka, diskotéka
 • 21:30 večerka

Nabídka programů

Primary Seasons

Primary Around the world

Secondary Nature/environment

Secondary Travelling

Připravujeme English speaking countries

Primary Seasons

Žabák Avák s deštníkemTéma ročního období je určeno pro nejmenší žáky, tzn. 3 – 4 ročník, ale myslím, že ho mohou absolvovat i
ročníky 5. Materiály se dají uzpůsobit jednotlivým úrovním, i když koncept zůstane stejný a záleží na daném
lektorovi, co do hodiny sám přinese. Velký důraz je kladen na poslechové dovednosti pomocí písniček a krátkých
příběhů. Dále vizualizace skrz obrázky, kreslení, hry.

Výuka je rozvržena do 4 etap:

 1. úterní výuka se soustředí na seznámení se čtyřmi ročními obdobími, základní slovní zásobou
  (počasí, oblečení, aktivity)

  • žáci zpracovávají cvičení, ve kterých si slovní zásobu osvojí a poté s lektorem hovoří
   v jednoduchých větách
  • součástí lekce je i čtení
  • nechybí popis obrázků, křížovky, kreslení
  • v závěrečné části bloku se detailněji seznámíme s jedním z ročních období a to konkrétně
   létem
 2. středeční výuka nás nejprve zavede do ročního období podzim a následně zimy
  • žáci opět zpracovávají cvičení na slovní zásobu a komunikují s lektorem
  • součástí lekce je poslech
  • opakování předešlé lekce, obrázky, kreslení
  • zahájení projektu Roční období
 3. čtvrteční výuka začne doděláním tématem zima a plynule přejde na poslední roční období, kterým je
  jaro

  • v tomto bloku nás čekají dva poslechy, worksheets, psaní, konverzace, kreslení
  • poslední část tohoto bloku si určí každý lektor sám v závislosti na znalostech a schopnostech jeho skupinky. Je zde prostor, který lze využít, pokud došlo k posunu jednotlivých částí výuky. Pokud jsou
   žáci zdatní, je připraven poslech s cvičeními. Pokud času není dost, stačí jen procvičovat či pracovat na projektu.
 4. páteční výuka obsahuje poslední poslech se cvičeními, kde si zopakujeme měsíce/ roční období
  • opakování slovní zásoby, konverzace, kreslení, psaní
  • zbytek času je věnován projektu a jeho prezentaci

Odpolední aktivity

 1. zajímá nás počasí, roční období a aktivity, s tím spojené. Z nabytých poznatků budou děti
  popisovat svět kolem sebe (procházka)
 2. pantomima, slovní hry, atd…

Večerní aktivity

 1. seznámení se s lektorem: icebreakers – zábavné hry v angličtině. Cílem je se s dětmi naladit na
  stejnou vlnu a navzájem se poznat
 2. ruční práce: děti si budou moci vytvořit vlastní dekorace (listí, sněhulák,…) a poté svůj výtvor
  popíší (barvy, název)

Každý žák by měl být schopný se jednoduše vyjádřit, proč má které období ráda a co v tomto období
dělá. A naopak proč nemá rád jiná roční období. Zároveň by měl být schopen říci, čím se jednotlivá období
vyznačují (počasí, oblečení, aktivity).

Primary Around the World

Žabák Avák a kufříčekTéma je koncipováno pro 4 – 5 třídu, ale mohou jej absolvovat i 6 třídy. Materiály se dají střídat dle
schopností žáků. Základní myšlenkou je ukázat dětem základní situace, které je mohou potkat při cestování. Dozvědí
se také o turistických/ zajímavých místech po naší planetě, přičemž se na delší zastávku dostanou konkrétně do
Londýna a Egypta, kde se vydáme po stopách mumie. Všechny poznatky, jež děti naberou během výuky, si zopakují pomocí
her v odpolední zábavné hodince s angličtinou.

Výuka je rozdělena do 4 etap:

 1. úterý začneme myšlenkovou mapou, kde si děti musí zapojit svůj smysl pro logiku, co vše se děje, když
  cestujeme. Nejdříve v češtině, poté v angličtině.

  • důraz je kladen na poslech, vizualizace (práce s obrázky)
  • děti si budou moci udělat vlastní palubní vstupenku
  • zaměření na letiště, ubytování, jídlo, směry/navigace
  • děti si budou moci vytvořit vlastní menu
 2. středeční kurz cestujeme po celém světě skrz videa, kdy žáci řeší úkoly, objevují památky v jiných
  částech světa. Nakonec se putování ukončí v Londýně.

  • písničky, videa, nové poznatky, čtení, psaní, kreslení
 3. středeční výuku nás čeká asi nejzajímavější část a to cesta do Egypta.
  • písnička, video, kreslení
  • ve zbytku hodiny se začíná pracovat na projektu
 4. poslední den je výuka kratší a proto se zaměříme pouze na projekt, jeho prezentaci a opakování co jsme se vlastně naučili, jaká místa jsme navštívily.

Odpolední aktivity

 1. směry: děti se budou vzájemně navigovat (kužely, jednomu se zaváží očí a dle pokynů druhého musí
  správně dojít do cíle)
 2. Egypt

Večerní aktivity

 1. seznámení s lektorem: zábavné hry
 2. role-play: letiště, objednání jídla

Cílem je, aby si děti uvědomovali logické souvislosti nejen při cestování, ale v každodenním životě.
Zároveň načerpání nové slovní zásoby a zajímavostí o památkách, které se nachází na naší planetě.

Secondary Nature & Environment

Žabák avák a mouchaPříroda a životní prostředí je čím dál více diskutovaným tématem. Proč se na prostředí kolem nás nezaměřit
i v anglickém jazyce. Pro druhý stupeň jsou materiály rozděleny na dvě úrovně obtížnosti pro 6 – 8 třídu.

Výuka je rozdělena do 4 etap:

 1. během úterý se seznámíme se základní slovní zásobou (počasí, příroda).
  • poslech, vizualizace, slovní zásoba
  • komparace život ve městě a v přírodě/vesnici
 2. druhý den studenty přivede k problematice dnešního moderního světa, a to k environmentálním
  problémům a
  studenti budou zpracovávat projekt, jak by mohli přispět ke snížení znečišťování a celkově k problémům, které
  jsou
  spjaty s životním prostředím
 3. třetí den se dostáváme ke klimatickým změnám a přírodním katastrofám, které planetu sužují.
  • videa, poslech, čtení, psaní
 4. poslední blok výuky slouží jako prostor, k dodělání věcí, které by se nestihli. Je zde čas na
  diskusi, nedodělaný projekt, lektor má možnost použít další interaktivní materiály.

Celé toto téma je hodně zaměřené na práci s videi, díky kterým si studenti udělají nejlepší obrázek, o co se jedná. Zdokonalí se v práci jak individuální, tak skupinové.

Odpolední aktivity

 1. přírodní cesta: jak vypadá okolí kolem nás?
 2. role-play: reportáž ohledně počasí

Večerní aktivity

 1. seznámení s lektorem: zábavné aktivity
 2. kvíz planeta země

Cílem kurzu je, aby se studenti seznámili s věcmi, které nás obklopují všude, po celý náš život. Zlepšení
komunikačních schopností, aby studenti byli schopni mluvit o svých názorech. Přírodě a vše co ovlivňuje naše životy
v souvislosti se životním prostředím.

Secondary travelling

Žabák Avák a letadélkoTéma cestování je nedílnou součástí našich životů a proto je důležité se situacím okolo věnovat. V průběhu
týdne se seznámíme s cestami do destinace, ubytování a služby s cestováním spojené (restaurace/ nakupování). Jeden
z dílů výuky je koncipován zejména na diskusi a aktivity, které nás na cestách mohou potkat. Dále budou studenti
řešit co dělat, když se nám ztratí zavadlo, orientaci po městě a vytvoření vlastní Tour.

Kurz Travelling je rozdělen na 2 úrovně obtížnosti pro 6 – 8 třídu.

 

 

Výuka je rozdělena do 4 etap:

 1. první den kurzu začínáme myšlenkovou mapou. Logicky co nás čeká při cestování
  • slovní zásoba pomocí obrázků, konverzace
  • orientace na letišti a ve vlakových spojích – poslech, čtení
  • důraz je kladen na základní konverzaci
 2. druhý blok výuky se přesuneme ke službám, které nás čekají v destinaci
  • ubytování – slovní zásoba, základní fráze
  • restaurace – poslech, čtení, základní fráze, sestavení vlastního menu
  • opět se zaměřujeme na konverzaci
 3. třetí blok výuky se zabývá místy, kam můžeme vyjet do zahraničí, prázdniny
  • slovní zásoba, obrázky, diskuse, role-play
  • na konci lekce se konkrétně ocitáme v Londýně – poslech, psaní (pohlednice)
 4. poslední den čeká studenty dvouhodinovka sloužící k tomu, aby studenti vytvořili svou vlastní Tour
  a prezentovali ji (poznatků k tomu nasbírali dost).

Odpolední aktivity

 1. směry: vzájemná navigace
 2. příprava na projekt: vytvořte vlastní výlet po areálu a proveďte své spolužáky

Večerní aktivity

 1. role-play: ztracené zavazadlo
 2. role-play: restaurace/nakupování

Cílem kurzu je, aby si studenti přirozeně osvojili komunikaci, která je může potkat, když vyjedou do
zahraničí. Kurz je sestaven na základní situace, které mohou kohokoliv potkat, když vycestuje za hranice. Prioritou
je, aby studenti získali sebevědomí a nebáli se komunikovat vanglickém jazyce.