image
0 Comment

Plavecké kurzy

Plavecké kurzy patří též neodmyslitelně k naší nabídce. Jejich nesporná výhoda je v tom, že děti nemusí pravidelně vyrážet na plavání místo hodin tělesné výchovy a vyhnou se tak spěchu při převlékání a obav z nastydnutí dětí při přesunu.

Plavecný kurz společnosti AVA

Na našich kurzech si děti odplavou 20 hodin a osvojí si tak plavecké dovednosti mnohem lépe, jelikož nemají lekce rozkouskované do celého školního roku. Plavecký kurz však není jen o plavání. Během této doby si děti zahrají i spoustu her a netradičních sportovních aktivit mimo bazén.

Cíle plavecké kurzu jsou následující:

-Pomoci dětem získat a rozvíjet kladný vztah k vodě a pohybu v ní.

-Překonat strach z vody.

-Naučit děti základní plavecké dovednosti včetně správného dýchání.

-Zvládnutí základních plaveckých stylů.

-Rozvíjet fyzickou zdatnost dětí a při pohybu ve vodě odhadnout své možnosti.

-Seznámit děti s pravidly chování při pohybu u bazénu, nebo jiných vodních ploch.

-Pomoci pedagogovi poznat kolektiv při mimoškolních aktivitách.