Adaptační kurz
Adaptační nebo-li seznamovací kurz je jeden z nejvhodnější způsobů, jak seznámit novou  třídu a rozvinout přátelské vazby v kolektivu dětí. Vytvoření přátelského kolektivu mezi spolužáky je základním pilířem pro dobrou atmosféru ve třídě, která může zapříčinit to, že děti budou školu navštěvovat rády. Pomocí našeho kurzu lze tento proces...
Read More >>