image
0 Comment

Adaptační kurz

Adaptační nebo-li seznamovací kurz je jeden z nejvhodnější způsobů, jak seznámit novou  třídu a rozvinout přátelské vazby v kolektivu dětí. Vytvoření přátelského kolektivu mezi spolužáky je základním pilířem pro dobrou atmosféru ve třídě, která může zapříčinit to, že děti budou školu navštěvovat rády. Pomocí našeho kurzu lze tento proces urychlit. S dětmi budou pracovat proškolení instruktoři, kteří aplikují hry z oblasti zážitkové pedagogiky.

Adaptační kurz

 

Cíle adaptačního kurzu jsou následující:

– Pomoci rozvíjet žáky v oblasti sociální, kognitivní, ale i zdravotní.

– Nastartovat spolupráci v kolektivu

– Umožnit učiteli pozorovat žáky při jiné příležitosti, než jen ve školních lavicích, poznat žáky blíže, jejich dovednosti a záliby. Na pobytu se skupina vyprofiluje mnohem lépe než ve škole. Učiteli to tedy porozumět jednotlivým žákům a vztahům ve třídě.

– Prohloubit vztahy v celém kolektivu.

– Žáci se odpoutají od svých každodenních starostí z domova nebo popřípadě od rodinných problémů.

– Dítě se stává samostatnější, učí se toleranci a komunikaci v kolektivu.